Polyuretanová membrána - aerační elementy

Polyuretanová
membrána

Aerační
elementy

Aerační elementy

Aerační elementy

d – délka elementu
i – vnitřní závit
Z – zavodněný – jedná se o typ elementu s přívodem vzduchu mezi nosnou trubku a membránu, vnitřní prostor nosné trubky je zaplněn vodou

 

Aerační element zavodněný, ukončený hlavou s vnitřním závitem ¾“, nosná trubka PVC nebo polypropylen, vnější průměr 63 mm. Vzduch je veden mezi membránou a nosnou trubkou. Element se vyrábí v délkách do 1 000 mm.

 

 

Aerační elementy

d – délka elementu
e – vnější závit
N – zavodněný – jedná se o typ elementu s přívodem vzduchu do nosné trubky, odkud je pravidelně rozmístěnými otvory přiveden pod membránu

 

Aerační element nezavodněný, ukončený na jedné straně hlavou o průměru 63mm s vnitřním nebo vnějším závitem ¾“ , na druhé straně zátkou o průměru 63mm, nosná trubka PVC, vnější průměr 50 mm. Vzduch rozveden nosnou trubkou rovnoměrně pod membránu. Element se vyrábí v délkách do 4 000 mm.