Polyuretanová membrána - aerační elementy

Polyuretanová
membrána

Aerační
elementy

Aerační membrána PUM 68

Aerační membrána PUM 68 je polyuretanová membrána opatřena specifickými otvory, umožňujícími výstup vzduchu v podobě jemných bublin, zajišťujících provzdušňování požadovaného média, zpravidla aktivační směsi v čistírnách odpadních vod.

V případě dostatečného množství dmychaného vzduchu a optimálního pokrytí dna nádrže aeračními elementy, zajišťuje rovnoměrné rozložení bublin míchání media a udržení kalu ve vznosu.

Vzhledem k vlastnostem použitého polyuretanu je naše membrána velmi pružné a odolná, což spolu se způsobem a hustotou perforace zajišťuje vedle odolnosti k chemickému a mikrobiálnímu složení odpadních vod i automatické odvodňování a odolnost vůči inkrustaci.

Dobré využití kyslíku se projeví na ekonomice provozu aeračních systémů vybavených těmito membránami.

Při námi doporučené teplotě vody do 30°C dosahuje membrána dlouhé životnosti.

Ke stanovení standardní oxygenační kapacity byla využita nádrž válcovitého tvaru s průměrem 0,6 m a využitelnou výškou až 4,5 m s maximálním objemem V = 1,27 m³. V případě měření pro element PUM 68 byla plnící výška 4,2 m a objem 1,19 m³. Dráha bubliny je 3,9 m. Aktivní délka elementu (délka membrány) 0,4m.
 

Aerační membrána

 

Stanovení oxygenační kapacity aerační membrány
Tabulka 1 Výsledky z měření trubice PUM 68 2016
Veličina Rozměr 1 2 3 4 5 6
Qvzd m³/h.m 1,4 3 5,25 9,15 10,95 13,95
OC g/h.m 225 325 500 650 750 925
E % 51,79 37,21 31,4 23,79 22,54 22,28