Polyuretanová membrána - aerační elementy

Polyuretanová
membrána

Aerační
elementy

Aerační membrána PUM 68

Aerační membrána PUM 68 je polyuretanová membrána opatřena specifickými otvory, umožňujícími výstup vzduchu v podobě jemných bublin, zajišťujících provzdušňování požadovaného média, zpravidla aktivační směsi v čistírnách odpadních vod.

V případě dostatečného množství dmychaného vzduchu a optimálního pokrytí dna nádrže aeračními elementy, zajišťuje rovnoměrné rozložení bublin míchání media a udržení kalu ve vznosu. 

Vzhledem k vlastnostem použitého polyuretanu je naše membrána velmi pružné a odolná, což spolu se způsobem a hustotou perforace zajišťuje vedle odolnosti k chemickému a mikrobiálnímu složení odpadních vod i automatické odvodňování a odolnost vůči inkrustaci.

Dobré využití kyslíku se projeví na ekonomice provozu aeračních systémů vybavených těmito membránami.

Při námi doporučené teplotě vody do 30°C dosahuje membrána dlouhé životnosti.

Aerační membrána PUM 68